Met de nieuwsbrief van het Florence Nightingale Instituut blijf je op de hoogte van de historie van de verpleging en verzorging.

Image
 
Image
 

Nieuw dossier over zalige zorg

 

In 1930 telde Nederland zo’n 120 katholieke ziekenhuizen. Religieuze zusters van tientallen congregaties verpleegden met enorme inzet de zieken. Hun gedrevenheid kwam voort uit het geloof. De zusters volgden de wettelijke verpleegstersopleiding. Ze kregen geen salaris, wel kost en inwoning. Na 1965 verdwenen de religieuze zusters in rap tempo uit de ziekenzorg.

 

 

 
Image
 

46 forten in 15 etappes

 

Wie interesse heeft in de geschiedenis van de verpleging, moet eens de 46 forten van de Stelling van Amsterdam lopen. Dat deed Koos Duivesteijn met zijn broer, 300 kilometer in 15 etappes. Ze waren verrast door de ziekenverblijven daarbinnen. Nieuwsgierig bezochten zij archieven en bibliotheken. Dat leverde dit interessante artikel op over de militaire verpleging tijdens WO I.

 

 
Image
 

Het ontroerende verhaal van Cobi

 

In de FNI-collectie bevindt zich een plakboek uit het Amsterdamse Prinsengracht Ziekenhuis uit 1949. Hoofdpersoon op de foto’s en in de verhalen is verpleegster Cobi Hoogendijk, toen leerling, later hoofdverpleegster aldaar. Over Cobi’s vlucht uit Oost-Pruisen in 1945 wisten wij natuurlijk niets, maar Ingrid Hoogendijk schreef op basis van brieven een ontroerend boek over haar familie.

 
Image
 

Janny Folmer, een dappere dame

 

Op 11 november j.l. werd het einde van WO I in 1918 herdacht. Vanuit het neutrale Holland vertrokken zo'n 300 verpleegsters en verplegers naar het front. Ze deden dat uit plichtsbesef, naastenliefde of hang naar avontuur. Janny Folmer, hier met Rode Kruisarmband, was een van hen. Haar archief is in ons bezit en Aris de Bruijn schreef dit artikel over haar.
 
Image
 

 ‘Foute’ verpleegsters in WO II

 

In de eerste helft van de 20e eeuw stond het verpleegstersberoep te boek als fatsoenlijk en barmhartig, een ware roeping zelfs. Toch waren ook Nederlandse verpleegsters tijdens WO II actief binnen het naziregime. Een delicaat onderwerp, waar Sietske van der Veen een onthullende Masterscriptie Geschiedenis over schreef.

 

 

 
Image
 

Een unieke verzameling

 

Wim Pennekamp (1924-2008) verzamelde ansichtkaarten van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. Onlangs schonk zijn familie deze unieke verzameling aan het FNI, bijna 100 exemplaren. Vooral de beschreven exemplaren geven een prachtig beeld van het leven in het OLVG. Het is een schitterende aanwinst voor onze collectie en er wordt al hard gewerkt aan de digitalisering.

Image

Femke's verpleegkundige motivatie

 

Femke Bakker koos, na 5 jaar als vormgever te hebben gewerkt, voor de opleiding verpleegkunde. Na ruim 2 jaar maakt ze de stand van zaken op. “In de praktijk is er minder tijd om te mijmeren over de wereld waarin ik een professionele verpleegkundige word’, aldus Femke. Ze schreef voor ons een gastblog over haar verpleegkundige motivatie.

 

 

 
Image
 

Stuur eens een kaartje

 

Een set van 5 prachtige ansichtkaarten met historische beelden van religieuze verpleegkundigen. Iedere kaart is voorzien van jaartal en korte toelichting.

 

 

 

+ 10 unieke postzegels  € 12,95

© Florence Nightingale Instituut | Disclaimer |Gegevens wijzigen | Afmelden

Nieuwsbrief versturen met MailCamp